Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

(uzávěrka přihlášek a vyhlášení vítězů v roce 2019)

Harmonogram soutěže

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE


Franchisor roku

Kategorie Franchisor roku

Přihlášení do soutěže včetně zaslání podkladů do 25. 11. 2019. 

Zájemce o účast v soutěži vyplní elektronickou přihlášku (formulář), která je zpracována týmem České asociace franchisingu. Účastníkovi jsou poté zaslány k vyplnění formuláře: 

- „ekonomika“ -  popisuje ekonomickou stránku přihlášeného konceptu. Vyplněný formulář je zasílán přímo na adresu nezávislého porotce KMPG. Vámi předkládané informace jsou považovány za důvěrné a nebudou zprostředkovány třetím osobám. Porotce KPMG předá ostatním porotcům jen konečný výstup jeho hodnocení. 

- „soft kills“ – popisuje podnikatelský příběh a vše co se týká podnikání formou franchisy daného konceptu. Vyplněné formuláře jsou zasílány na adresu ČAF a předá k hodnocení jednotlivým porotcům. 

Odborná porota vybere 10 postupujících franchisových konceptů, jejichž zástupci budou pozváni k ústnímu kolu, které se bude konat 15./16. 10. 2019 od 9 hodin v přednáškovém sále Družstevní asociace, Těšnov 5, Praha 1. Datum bude upřesněno a finalistům sděleno. 

Toto ústní kolo probíhá v Praze formou osobního setkání účastníka soutěže s odbornou porotou. Účastník nejprve porotě představí franchisový koncept v rozsahu 10 min. Následuje prostor pro diskusi a otázky poroty v délce 10 min. 

Vyhlašují se tři vítězové. 

Porota může udělit v rámci kategorie Franchisor roku mimořádnou cenu „Nápad roku“ pro franchisový koncept, který ji nadchnul svou inovací, přístupem a odhodláním. 

Slavnostní vyhlášení se bude konat 28. 11. 2019 v rámci Franchising fora a Master franchisové konference.


Skokan roku

Kategorie Skokan roku

Přihlášení do soutěže včetně zaslání podkladů do 30. 6. 2019.

Hodnocení v kategorii Skokan roku je jednokolové. Přihlášené účastníky soutěže kontaktuje organizátor s detailním dotazníkem o franchisovém konceptu. Dodání materiálu je realizováno elektronicky.

Vyhlašují se tři vítězové.


Cena ČAF

Kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu

Přihlášení do soutěže včetně zaslání podkladů do 30. 6. 2019.

Hodnocení v kategorii Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu je jednokolové. Přihlášené účastníky soutěže kontaktuje organizátor s dodáním příběhu, case study apod., kdy z materiálu je zřejmý přínos pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti franchisingu. Dodání materiálu je realizováno elektronicky a je podkladem pro rozhodování poroty tj. správní rady ČAF.

Vyhlašuje se jen jeden vítěz.

 


Cena veřejnosti

Kategorie Cena veřejnosti

Přihlášení do soutěže včetně zaslání podkladů do 30. 6. 2019.

Cenu uděluje veřejnost, která klade důraz na přínos veřejnosti, odpovědnost vůči životnímu prostředí, podpora zaměstnaneckých, studentských, motivačních a dalších inovačních projektů, vnímání značky jako takové, apod. Cena veřejnosti se uděluje na základě on-line hlasování na webu www.franchisaroku.cz.

Vyhlašuje se jen jeden vítěz.


Ocenění v jednotlivých kategoriích budou předána na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 28. 11. 2019 v Praze. Datum bude včas oznámeno na webu webu www.franchisaroku.cz nebo www.czech-franchise.cz a facebooku.

 

Nejnovější příspěvky