Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

(uzávěrka přihlášek a vyhlášení vítězů v roce 2021)

Harmonogram soutěže

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE


Franchisor roku

Kategorie Franchisor roku

Přihlášení do soutěže včetně zaslání podkladů do 30. 4. 2021

Zájemce o účast v soutěži vyplní elektronickou přihlášku (formulář), která je zpracována týmem České asociace franchisingu. Účastníkovi jsou poté zaslány k vyplnění formuláře: 

- „soft kills“ – popisuje podnikatelský příběh a vše co se týká podnikání formou franchisy daného konceptu. Vyplněné formuláře jsou zasílány na adresu ČAF a předá k hodnocení jednotlivým porotcům. 

Odborná porota vybere 10 postupujících franchisových konceptů, jejichž zástupci budou pozváni k druhému kolu, které se bude konat 17.5. - 23. 5. 2021 dle situace prezenčně, nebo on-line.Datum upřesněno a finalistům sděleno. 

Toto ústní kolo probíhá v Praze formou osobního setkání účastníka soutěže s odbornou porotou. Účastník nejprve porotě představí franchisový koncept v rozsahu 10 min. Následuje prostor pro diskusi a otázky poroty v délce 10 min. 

Vyhlašují se tři vítězové. 

Porota může udělit v rámci kategorie Franchisor roku mimořádnou cenu „Nápad roku“ pro franchisový koncept, který ji nadchnul svou inovací, přístupem a odhodláním.

Slavnostní vyhlášení se bude konat 10. 6. 2021.

 


Cena ČAF

Kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu

Přihlášení do soutěže včetně zaslání podkladů do 30. 4. 2021.

Vyhlašuje se jen jeden vítěz.

 


Cena veřejnosti

Kategorie Cena veřejnosti

Přihlášení do soutěže včetně zaslání podkladů do 1. 6. 2021.

Cenu uděluje veřejnost, která klade důraz na přínos veřejnosti, odpovědnost vůči životnímu prostředí, podpora zaměstnaneckých, studentských, motivačních a dalších inovačních projektů, vnímání značky jako takové, apod. Cena veřejnosti se uděluje na základě on-line hlasování na webu www.franchisaroku.cz.

Vyhlašuje se jen jeden vítěz.


Ocenění v jednotlivých kategoriích budou předána na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 10. 6. 2021 v Praze. Datum bude včas oznámeno na webu webu www.franchisaroku.cz nebo www.czech-franchise.cz a facebooku.

 

Nejnovější příspěvky