Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Hlavním cílem soutěže Franchisa roku je popularizace franchisového způsobu podnikání. Soutěž chce cíleně udělit ocenění těm konceptům, které představují kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují pravidla Evropského kodexu etiky franchisingu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisingu a jeho odborníky.

Cenu poroty – zajímavý perspektivní franchisový koncept v rámci soutěže Franchisa roku  získala společnost TrustWorthy Investment

Cenu poroty za podporu franchisantů  v rámci soutěže Franchisa roku porota udělila  tuto cenu společnosti OK Point

Cenu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR za digitalizaci  v podnikání  obdržel koncept DODO v rámci soutěže Franchisa roku.

Cenu poroty v soutěži Franchisa roku  za inovativní nápad ve franchisingu získal koncept Exteria Market.

Letošní cenu poroty soutěže Franchisa roku pro Úspěšný franchisový koncept v oblasti služeb získala Contours - síť fitness center, které pomáhají ženám k více sebevědomí a to bez rozdílu věku.

Cenu poroty pro Úspěšný zahraniční franchisový koncept získal TAB Board.

Správní rada České asociace franchisingu udělila Cenu za podporu a rozvoj franchisingu. Cenu obdrží vždy ten, kdo se významně zasloužil o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost. Držitelem této ceny v letošním ročníku se stal Jiří Lošťák.

Společnost RE/MAX již druhým rokem zabodovala v soutěži České asociace franchisingu (ČAF), tentokrát v kategorii Franchisa roku – Cena veřejnosti. Letošní vítězství navazuje na úspěch z minulého roku, kdy se společnost stala Franchisou roku. Cena veřejnosti je přitom mimořádným oceněním, kdy o kvalitě a oblíbenosti značky rozhodují spokojení klienti.

Jsme velice rádi, že jsme v letošním roce získali cenu v rámci soutěže „Franchisa roku“. Toto ocenění dokazuje, že náš model frachisové lékárny BENU je úspěšný a má již své zavedené místo na českém trhu. Franchisa lékárny BENU je zajímavá podnikatelská příležitost pro všechny, kteří chtějí úspěšně podnikat a zároveň využívat výhod a jistot síťového podnikání pod silnou a stabilní značkou. Úspěšně s námi podniká již více než 90 franchisových lékáren, celkem pod značkou BENU provozujeme přes 310 prosperujících lékáren a každoročně rosteme o dalších 30-50 lékáren.